Alimenty ponad żądanie

Czy sąd może zasądzić wyższe alimenty na dziecko niż żądane          w pozwie o rozwód?

Wyobraźmy sobie sytuację, w której rozwodzący się małżonkowie zgodnie ustalili jakie alimenty mąż będzie płacić na wspólne dziecko. Wnosząca pozew o rozwód żona wnosi o zasadzenie alimentów w  uzgodnionej kwocie, mąż zarabia jednak tyle, że mógłby płacić alimenty wyższe. Pojawia się więc pytanie czy sąd,  po zapoznaniu    się z dochodami męża, wbrew żądaniu żony, może zasądzić wyższe alimenty niż domaga się żona?

Nie, obecnie nie może. Zasądzenie przez sąd alimentów wyższych niż dochodzone pozwem było możliwe do  5 lutego 2005 roku. Właśnie tego dnia weszła w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, w wyniku której uchylono przepis procedury cywilnej zezwalający sądowi na zasądzanie w sprawach o alimenty ponad żądanie (art. 321 § 2 K.p.c.).

Obecnie w przypadku alimentów obowiązuje zasada ogólna, zgodnie   z którą sąd nie może wyrokować co do przedmiotu, który nie był objęty żądaniem, ani zasądzać ponad żądanie (art. 321 § 1 K.p.c.).

Nie oznacza to jednak, że w omawianym przykładzie sąd nie może zasugerować żonie, że mąż jest w stanie ponosić koszty alimentacji   w wyższym zakresie niż żona domaga się   w pozwie. Sąd może bowiem  w oparciu o art. 212 § 2 K.p.c. udzielać stronom pouczeń,  w wyniku których, strona może rozszerzyć żądanie pozwu i domagać się alimentów wyższych niż pierwotnie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *