Czy można bezkarnie śledzić kochanka żony?

Wpadł mi w ręce ciekawy wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, w którym sąd ocenia konsekwencje zlecenia prywatnemu detektywowi obserwacji żony podejrzewanej o zdradę i jej kochanka.
W sprawie, której wyrok dotyczył, mąż zawarł umowę z biurem detektywistycznym na śledzenie żony, bowiem podejrzewał, że pozostaje ona w bliskich relacjach z innym mężczyzną. Detektyw przeprowadził obserwację i potwierdził podejrzenia męża przedstawiając raport z wykonanych czynności. Ów raport mąż załączył do pozwu o rozwód z wyłącznej winy żony. Wgląd do raportu miała tylko żona (kochanek żony pozyskał raport właśnie od niej) i skład orzekający w sprawie.
I tu przechodzimy do sedna. Kochanek żony stwierdził, że zebranie przez prywatnego detektywa jego danych osobistych takich jak: aktualny adres, data urodzenia, poprzednie miejsce zamieszkania, stan cywilny ze wskazaniem imienia i nazwiska byłej żony, informacje o marce, numerze rejestracyjnym, kolorze samochodu, informacje o uczestnictwie w konkretnej wycieczce, naruszyło jego dobra osobiste. Wniósł więc pozew przeciwko mężowi swojej kochanki i detektywowi, który sporządził raport.
Niestety, sąd nie podzielił jego stanowiska i powództwo oddalił. Jak czytamy w uzasadnieniu, co prawda, na skutek sporządzenia raportu detektywa i jego późniejszego wykorzystania przez zdradzonego męża, doszło do naruszenia prawa do prywatności kochanka, ale naruszenie to nie było bezprawne. W przypadku detektywa bezprawność wyłącza okoliczność, że detektyw ma prawo zbierać dane osobowe, o ile dotyczą one stosunków prawnych pomiędzy osobami fizycznymi (tak mówi ustawa z dnia 6 lipca 2001 roku o usługach detektywistycznych).
W przypadku męża natomiast wyłączenie bezprawności następuje z uwagi na realizację prawa do sądu, ponieważ zbieranie materiału dowodowego, np. w postaci raportu prywatnego detektywa, ma służyć udowodnieniu w przyszłym procesie rozwodowym okoliczności bardzo istotnej – zdrady małżeńskiej.
Jednym słowem, jeśli staniesz przed koniecznością wniesienia pozwu o rozwód, ponieważ twój małżonek dopuszcza się zdrady, możesz polecić jego obserwację prywatnemu detektywowi, a uzyskany raport detektywa wykorzystać w postępowaniu rozwodowym bez żadnych negatywnych konsekwencji prawnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *