PRAWO AUTORSKIE

prawo autorskie

Prawo autorskie to dziedzina, której zgłębianie sprawia mi dużą przyjemność. Wieczór z dobrym opracowaniem na ten temat to dla mnie relaks, nie przykra konieczność.

Początki moich zainteresowań sięgają czasu, gdy pracując jako prawnik uczelni publicznej zajmowałam się budowaniem struktur służących komercjalizacji dóbr własności intelektualnej wytwarzanych przez naukowców.

Zdobyłam w ten sposób bogate doświadczenie i duży zasób wiedzy, które wykorzystałam później prowadząc szkolenia dla firm i uczelni. Przez trzy lata byłam także prelegentem prawa autorskiego na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna Uniwersytetu Gdańskiego. To ostatnie zajęcie lubiłam szczególnie, głównie ze względu na satysfakcję, że studenci pozyskiwali praktyczną wiedzę o zasadach ochrony twórczości.

Na co dzień najczęściej pomagam moim klientom w formułowaniu umów zabezpieczających ich interes w związku z wykorzystywaniem dóbr własności intelektualnej. Prawo autorskie jest bowiem dziedziną, w której bardzo łatwo jest naruszyć cudze dobra, jak i utracić własne na skutek nieuprawnionego wykorzystania przez osoby trzecie. Stąd zabezpieczenie w postaci dobrej umowy jest sprawą pierwszorzędną.

Jeśli jednak dojdzie do naruszenia praw autorskich reprezentuję moich klientów w postępowaniach sądowych a także podczas mediacji i negocjacji.

Współpracuję z rzecznikiem patentowym, dzięki czemu potrzeby moich klientów w zakresie ochrony dóbr intelektualnych mogą być załatwione kompleksowo w jednym miejscu – w mojej kancelarii (usługa może dotyczyć również zgłoszenia wynalazków, wzorów użytkowych do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej).

Gdynia to nie jedyne miejsce, w którym świadczę usługi w powyższym zakresie. Ponieważ często porada prawna ma w tym przypadku charakter rozbudowanej opinii prawnej sporządzanej na podstawie przekazanych dokumentów przyjmuję zlecenia z obszaru całego kraju i współpracuję wtedy za pośrednictwem poczty mailowej.

Doradzam w zakresie prawa autorskiego poprzez:

  • Opracowywanie umów prawnoautorskich
  • Tworzenie regulaminów zarządzania prawami własności intelektualnej
  • Uczestnictwo w mediacjach i negocjacjach dotyczących zagadnień prawnoautorskich
  • Udzielanie porad jak chronić prawa autorskie majątkowe i osobiste
  • Reprezentację w procesach sądowych o ochronę praw autorskich