PRAWO AUTORSKIE

prawo autorskie

W ramach obsługi prawnej uczelni publicznej zajmowałam się budowaniem struktur i narzędzi służących komercjalizacji dóbr intelektualnych wytwarzanych przez naukowców. Przełożyło się to na zdobycie przeze mnie bogatego doświadczenia w niszowej dziedzinie jaką jest  prawo autorskie. Prowadziłam również szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw i wykłady dla studentów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego o prawie autorskim. To ostatnie zajęcie lubiłam szczególnie, głównie ze względu na satysfakcję  z efektów mojej pracy (studenci pozyskiwali praktyczną wiedzę o zasadach ochrony twórczości). Współpracuję z rzecznikiem patentowym, dzięki czemu potrzeby moich klientów w zakresie ochrony dóbr intelektualnych mogą być załatwione kompleksowo w jednym miejscu – w mojej kancelarii (usługa może dotyczyć również zgłoszenia wynalazków, wzorów użytkowych do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej).

Doradzam w zakresie prawa autorskiego poprzez:

  • Opracowywanie umów prawnoautorskich
  • Tworzenie regulaminów zarządzania prawami własności intelektualnej
  • Uczestnictwo w negocjacjach dotyczących zagadnień prawnoautorskich
  • Udzielanie porad jak chronić prawa autorskie majątkowe i osobiste
  • Reprezentację w procesach sądowych o ochronę praw autorskich