PRAWO PRZEDSIĘBIORCY

zakładanie spółek

Obsługą przedsiębiorców zajmuję się odkąd zajmuję się prawem, a więc już spory kawałek czasu. Obsługę tę prowadzę na rzecz podmiotów o różnym charakterze własnościowym. Wymienić tu należy głównie spółki prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa, gmin, samorządowych i państwowych osób prawnych, ale także całkowicie prywatne korporacje i indywidualne działalności gospodarcze osób fizycznych.

Pracę z przedsiębiorcami znam od każdej strony. Z perspektywy asystentki  biura zarządu (na tym polegała moja pierwsza praca), z perspektywy prezesa zarządu (pełniłam taką funkcję przez osiem miesięcy), z perspektywy członka rady nadzorczej (jestem członkiem rady nadzorczej spółki) i w końcu, co najważniejsze, z perspektywy radcy prawnego.

Spektrum mojej wiedzy i doświadczenia jest szerokie, ponieważ zdobywałam je współpracując z podmiotami różnych branż i specjalności, co zazwyczaj wiązało się z koniecznością rozwiązywania nowych, nienapotkanych wcześniej problemów.

Osiągnięta w ten sposób kompetencja pozwala mi lepiej rozumieć potrzeby przedsiębiorców i nie poprzestawać na widzeniu sprawy wyłącznie oczami prawnika. Dla moich klientów jestem więc doradcą, który angażuje się w życie przedsiębiorstwa, zna jego bolączki i potrzeby, a w finale, dzięki wiedzy o prawie, pomaga podejmować właściwe decyzje.

Miasta, w których prowadzę obsługę prawną przedsiębiorców to Gdynia, Sopot i Gdańsk.

Świadczę następujące usługi na rzecz przedsiębiorców:

 • Udzielanie opinii prawnych na temat wszelkich zagadnień związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa
 • Opracowywanie umów handlowych
 • Udział w negocjacjach
 • Prowadzenie procesów sądowych
 • Doradztwo w sprawach pracowniczych
 • Windykacja należności
 • Zakładanie spółek
 • Przygotowywanie projektów umów spółek
 • Wszelkie czynności przed sądem rejestrowym (Krajowy Rejestr Sądowy)
 • Obsługa zgromadzeń i posiedzeń organów spółek
 • Podziały i łączenie spółek
 • Likwidacja spółek
 • Pozyskiwanie praw autorskich i własności przemysłowej przez przedsiębiorców
 • Inne, które łączą się z funkcjonowaniem przedsiębiorstw