PRAWO PRZEDSIĘBIORCY

zakładanie spółek

Obsługą przedsiębiorców zajmuję się odkąd zajmuję się prawem, a więc już spory kawałek czasu. Obsługę tę prowadziłam i prowadzę na rzecz wielu podmiotów o różnym charakterze własnościowym. Wymienić tu należy głównie spółki prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa, gmin, samorządowych i państwowych osób prawnych, ale także podmioty całkowicie prywatne.

Pracę z przedsiębiorcami znam od każdej strony. Z perspektywy asystentki  biura zarządu (na tym polegała moja pierwsza praca), z perspektywy prezesa zarządu (pełniłam taką funkcję przez osiem miesięcy), z perspektywy członka rady nadzorczej (jestem członkiem takiej rady) i w końcu, co najważniejsze, z perspektywy radcy prawnego.

Zdobyte w ten sposób doświadczenie pozwala mi lepiej rozumieć potrzeby przedsiębiorców i nie poprzestawać na widzeniu sprawy wyłącznie oczami radcy prawnego. Dla moich klientów jestem więc doradcą, który angażuje się w życie przedsiębiorstwa, zna jego bolączki i potrzeby, a w finale, dzięki wiedzy o prawie, pomaga podejmować właściwe decyzje.

Świadczę następujące usługi na rzecz przedsiębiorców:

 • Udzielanie opinii prawnych na temat wszelkich zagadnień związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa
 • Opracowywanie umów handlowych
 • Udział w negocjacjach
 • Prowadzenie procesów sądowych z zakresu prawa pracy
 • Windykacja należności
 • Przygotowywanie projektów umów spółek i rejestracja spółek
 • Obsługa zgromadzeń i posiedzeń organów spółek
 • Wszelkie czynności przed sądem rejestrowym (Krajowy Rejestr Sądowy)
 • Podziały i łączenie spółek
 • Likwidacja spółek
 • Pozyskiwanie praw autorskich i własności przemysłowej przez przedsiębiorcę
 • Inne, które łączą się z funkcjonowaniem przedsiębiorstw