PRAWO RODZINNE

rozwody

Prowadzenie spraw rodzinnych wymaga osiągnięcia dojrzałości, która umożliwia radcy prawnemu przeprowadzenie klienta przez trudny i przykry etap jego życia jakim jest rozwód czy sądowe ustalenie kontaktów z własnym dzieckiem. Praca nad tego rodzaju sprawami nie polega wyłącznie na byciu z klientem na sali sądowej, to przede wszystkim wiele godzin trudnych rozmów i roztrząsania bolesnych tematów.

Nie posiadając wspomnianej dojrzałości można nie tylko nie pomóc, ale i zaszkodzić. Dlatego sprawami rodzinnymi nie zajmowałam się będąc młodym mecenasem. Czas na podjęcie tej aktywności przyszedł później, gdy jako prawnik osiągnęłam zdolność profesjonalnego prowadzenia spraw rodzinnych.

W tej dziedzinie mam na koncie sukcesy w postaci rozstrzygnięć rzadko spotykanych, takich jak na przykład ustanowienie opieki naprzemiennej obojga rodziców nad dzieckiem. Właśnie temat opieki naprzemiennej szczególnie mnie interesuje. Jest to bowiem instytucja nieśmiało wchodząca do polskich realiów, raczej negowana przez składy orzekające w sprawach rodzinnych, podczas gdy w krajach Europy Zachodniej powszechnie funkcjonuje. Jednocześnie jest to rozwiązanie coraz częściej proponowane przez żyjących w rozłączeniu rodziców.

Ten i inne fascynujące mnie tematy prawa rodzinnego zgłębiam na moim blogu:

https://anitaswietlikowska.pl/blog/

Prowadząc każdą z przyjętych spraw rodzinnych jestem do stałej dyspozycji moich klientów. Nie ograniczam się do napisania pisma procesowego i udziału w rozprawie. Każdą sprawę solidnie zgłębiam, analizuję możliwości, wypracowuję z klientem najkorzystniejsze rozwiązanie, a kiedy zdarzy się kryzys, klient wie, że może do mnie zadzwonić i po prostu porozmawiać.

Choć siedzibą mojej kancelarii jest Gdynia, prowadzę sprawy z terenu całego województwa pomorskiego, najczęściej bowiem sądem właściwym dla tych spraw jest Sąd Okręgowy w Gdańsku.

Prowadzę następujące sprawy z dziedziny prawa rodzinnego:

  • O rozwód bez orzekania o winie, z orzekaniem o winie współmałżonka
  • O separację
  • O ponoszenie kosztów utrzymania rodziny
  • O alimenty
  • O pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej
  • O ustalenie kontaktów rodzica z dzieckiem
  • O podział majątku wspólnego małżonków