PRAWO RODZINNE

rozwody

Prowadzenie spraw rodzinnych wymaga osiągnięcia dojrzałości, która umożliwia radcy prawnemu przeprowadzenie klienta przez trudny i przykry etap jego życia. A takim zazwyczaj jest rozwód czy sądowe ustalenie kontaktów z własnym dzieckiem.  Bez tej cechy można nie tylko nie pomóc, ale i zaszkodzić. Dlatego sprawami rodzinnymi nie zajmowałam się będąc młodym mecenasem. Czas na podjęcie tej aktywności przyszedł później, gdy już wspomnianą dojrzałość osiągnęłam.

Sprawy rodzinne prowadzę od kilku lat, mam na koncie sukcesy w postaci rozstrzygnięć rzadko spotykanych, takich jak na przykład ustanowienie opieki naprzemiennej rodziców nad dzieckiem. Tematy prawa rodzinnego fascynują mnie tak bardzo, że piszę o nich na moim blogu: 

http://anitaswietlikowska.pl/blog/

Prowadzę następujące sprawy z dziedziny prawa rodzinnego:

  • O rozwód bez orzekania o winie, z orzekaniem o winie współmałżonka
  • O separację
  • O ponoszenie kosztów utrzymania rodziny
  • O alimenty
  • O pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej
  • O ustalenie kontaktów rodzica z dzieckiem
  • O podział majątku wspólnego małżonków